Драгоманско блато

Драгоманското блато се намира на 40 км северозападно от София и на около 3 км от град Драгоман. То е най-голямото карстово блато в България. Намира се по маршрута на прелетните птици Via Aristotelis и е едно от местата в България, предпочитани от орнитолозите. Любопитна е историята на района. През 30-те години на ХХ век мястото е отводнено, за да бъде превърнато в обработваема земя. Това променя изцяло флората и фауната на региона. Изчезват птиците, много от растенията и насекомите. В началото на 90-те години на ХХ век обаче блатото отново е наводнено и постепенно животът в него се завръща. Днес тук могат да се видят 226 вида птица, 126 от които гнездят тук. Два световно застрашени вида могат да се наблюдават тук - белооката потапница (Aythya nyroca) и ливадният дърдавец (Crex crex). Достъп до красивия свят на блатото дават специално изградените дървени пътеки, наблюдателна кула, както и укрития, откъдето животните в блатото могат да бъдат снимани. В близост се намира Чепън планина, която предлага възможности за пешеходен туризъм. В Драгоман се намира и посетителският център „Драгоманско блато”, където може да се получи информация за флората и фауната на това уникално място. Драгоманското блато се намира само на час път от столицата и е чудесна дестинация за любителите на природата, тишината и на тези, които искат да избягат от шумния град.

ВИДЕО:

 

ГАЛЕРИЯ: