Нос Калиакра

Нос Калиакра се намира на 12 км от гр. Каварна. Врязва се живописно на 2 км навътре в морето. Това е едно от най-атрактивните места по Черноморието заради богатата история, запазената природа и красивите панорамни гледки. Тук могат да се наблюдават много редки видове птици, а в морето около носа често се виждат делфини. Над нос Калиакра преминава маршрутът на прелетните птици Via Pontica, заради което мястото е изключително популярно сред орнитолозите в цял свят. По склоновете на носа има образувани множество големи и малки пещери. Една от по-големите пещери днес приютява музей, а друга - ресторант. Легендите разказват, че в миналото в някои от тези пещери черноморските пирати са криели скъпоценните си плячки. Тук могат да се видят и археологически останки - части от крепостната стена, римска баня, гробница и др. Много легенди са свързани с нос Калиакра. Най-известната от тях разказва за 40 български девойки, които сплели косите си една за друга и скочили от скалите в морето, за да се спасят от турците.

ВИДЕО:

 

ГАЛЕРИЯ: