Крепост Овеч

Крепостта Овеч е разположена източно над град Провадия, на 53 км западно от град Варна. Укреплението се използва от ІІІ в. до първите десетилетия на VІІ в. и след това от Х–ХІ до края на ХVІІ в. Крепостта е населявана последователно от траки, римляни, византийци, българи, турци. Източният подстъп към Овеч е запазен в оригиналния си вид с изсечени в скалата каменни стълби. Главен за крепостта е северният вход, пред който е изградено мостово съоръжение с дължина 150 м, което свързва твърдината със съседното плато Табиите. Крепостта приема туристи целогодишно. От нея се разкрива невероятна панорама към град Провадия. Това е и най-популярното място за туризъм и разходки в този регион.

ВИДЕО:

 

ГАЛЕРИЯ: